Vergoedingen

Zorg tijdens vakantie

Er zijn mogelijkheden om zorg op je vakantieadres te ontvangen zowel in Nederland als in het buitenland. Je dient dan wel geïndiceerd te zijn voor thuiszorg. Voor het buitenland gelden wel strengere voorwaarden.

>>  Lees verder  

Pgb en vakantie

Wanneer je op vakantie gaat is het mogelijk dat je dit helemaal, voor een deel of helemaal niet kunt betalen uit je pgb. Ga je alleen op vakantie, met je familie of wilt  je je zorgverlener meenemen op vakantie?

>> Lees verder

Fondsen voor vakantiekosten

Een aantal fondsen is bereid om een tegemoetkoming te geven in de vakantiekosten. Meestal is een voorwaarde dat niet op een andere wijze in die vakantiekosten wordt voorzien. De procedure verschilt per fonds. Je kunt hierover bij het betreffende fonds inlichtingen verkrijgen.

>> Lees verder

Kuurreizen en vergoeding

Het kan zijn dat je zorgverzekering je kuurreis (gedeeltelijk) vergoed. In het basispakket is geen vergoeding voor kuurreizen opgenomen, maar bij veel aanvullende verzekeringen wel.

>> Lees verder

Atlas van Zorg & Vakantie

Online wegwijzer in de wereld van aangepaste vakanties, ontspanning en herstel in binnen- en buitenland.

Over Atlas van Zorg & Vakantie

Contact

Vermelding op de site?

Dat kan vanaf € 64,- per jaar. Bekijk hier de publicatie-mogelijkheden

De Atlas van Zorg & Vakantie is een onderdeel van de
Atlas van Zorg & Hulp

 

Atlas van Zorg & Vakantie

 

© 2013-2019 Alle rechten voorbehouden.