Rechten voor gehandicapte vliegtuig- en treinpassagiers

Iedereen heeft het recht om te reizen! Meer dan één op de vijf mensen in Europa hebben moeite met reizen vanwege leeftijd, een handicap of verminderde mobiliteit. Om elke reis aangenaam te laten verlopen heeft de Europese Unie een aantal rechten vastgesteld met als doel jou net als ieder ander te laten reizen, zowel per vliegtuig als per trein.

Reizen met een vliegtuig  

Op basis van EU-wetgeving zijn mensen met een beperking en/of verminderde mobiliteit beschermd tegen discriminatie bij reserveren en instappen. Daarnaast hebben zijn recht op bijstand op luchthavens (bij vertrek, bij aankomst en bij overstappen) en aan boord van vliegtuigen. Om het verlenen van bijstand te bevorderen is het aan te bevelen om jouw behoeften van tevoren kenbaar te maken.

Luchtvaartmaatschappijen kunnen mensen met een handicap alleen weigeren om veiligheidsredenen of als het vliegtuig of de deuren niet groot genoeg zijn. In sommige gevallen kan de luchtvaartmaatschappij eisen dat de gehandicapte persoon wordt begeleid. De luchtvaartmaatschappij moet de persoon binnen 5 dagen na de boeking hiervan op de hoogte brengen.

Meer informatie over de rechten van gehandicapte personen is te vinden op de website van de EU.

Wat kun je doen als je vindt dat jouw passagiersrechten zijn geschonden?

Als je van mening bent dat er sprake is van inbreuk op jouw rechten op grond van de wetgeving met betrekking tot de rechten van vliegtuigpassagiers:


LET OP: Klachten moeten in beginsel worden ingediend in het land waar het incident zich voordeed.

Klachteninstanties voor passagiers

Passagiers kunnen klachten over luchtvaartmaatschappijen indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie behandelt de ingediende klachten en geeft haar oordeel in de vorm van een individuele beschikking. De inspectie kan ook handhavend optreden als een luchtvaartmaatschappij in strijd met de regels handelt.

Reizen met de trein

Heb je een beperking of ben je minder mobiel, dan heb je het recht om met hetzelfde gemak te reizen als andere burgers.
Spoorwegmaatschappijen en servicemedewerkers moeten zorgen voor een gelijkwaardige toegang en reserveringen en kaartjes mogen niets extra kosten.

Bekijk het filmpje 'Bijstand aan personen met verminderde mobiliteit'

Informatie over toegankelijkheid voor reizigers met verminderde mobiliteit

Op verzoek geven spoorwegmaatschappijen, organisaties die vervoersbewijzen verkopen en touroperators u informatie over de toegankelijkheid van treinvervoersdiensten, de toegangsomstandigheden van touringcars en de faciliteiten aan boord.

Wat kun je doen als je vindt dat jouw passagiersrechten zijn geschonden?

Als je van mening bent dat er sprake is van inbreuk op jou rechten als treinpassagier:

  • Dan dien je eerst contact op te emen met de spoorwegmaatschappij of de servicemedewerkers.
  • Ben je niet tevreden met hun antwoord, dan kun je een klacht indienen bij een zogenaamde nationale handhavingsinstanties (National Enforcement Bodies, NEB)

LET OP: Klachten moeten in beginsel worden ingediend in het land waar het incident zich voordeed.

 

Bronnen: Rijksoverheid en Europese Commissie

Atlas van Zorg & Vakantie

Online wegwijzer in de wereld van aangepaste vakanties, ontspanning en herstel in binnen- en buitenland.

Over Atlas van Zorg & Vakantie

Contact

Vermelding op de site?

Dat kan vanaf € 64,- per jaar. Bekijk hier de publicatie-mogelijkheden

De Atlas van Zorg & Vakantie is een onderdeel van de
Atlas van Zorg & Hulp

 

Atlas van Zorg & Vakantie

 

© 2013-2019 Alle rechten voorbehouden.